+48 61 624 37 96
Edukacja przyrodniczo-leśna

Edukacja przyrodniczo-leśna

Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Edukacja przyrodniczo-leśna
Autor: pod red. Dariusza J. Gwiazdowicza
Wydawca: G&P
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 128
Wymiary: 161x230 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7272-213-3

15,90 zł
(Cena netto: 15,14 zł)

   Pin it

"Edukacja przyrodniczo-leśna - poradnik z płytą CD"

W okresie rewolucji przemysłowej ludzkość do tego stopnia zafascynowała się osiągnięciami technicznymi, że wartość otaczającego środowiska przestała być zauważana. W konsekwencji zanikła wrażliwość ekologiczna oraz elementarna kultura w tym zakresie, a ukształtowało się przekonanie o nieograniczonych możliwościach techniki. Ludzie, uznając, że ich potencjał intelektualny napędza postęp naukowo-techniczny i rozwój gospodarczy będący synonimem dobrobytu, stracili pierwotnie wypracowany system wartości, który dotyczył także relacji człowiek - przyroda.

Człowiek nie może traktować przyrody jako nieograniczonego rezerwuaru dóbr, które można poddać ekonomicznej ekspansji. Wzrost konsumpcji coraz częściej napotyka na bariery ekologiczne. W rozwoju cywilizacyjnym coraz istotniejsze staje się powiązanie sfery ludzkiej kultury z przyrodniczymi warunkami życia. Choć w głębi duszy popieramy taki związek, to w praktyce fakt nierozerwalnej jedności świata człowieka i przyrody jest ciągle ignorowany.

Analizując ten problem w ujęciu socjologicznym lub politycznym powinno się podkreślać potrzebę kształtowania postaw proekologicznych czy wręcz wychowywania w duchu ochrony środowiska. 

  • Rola edukacji przyrodniczo-leśnej w kształtowaniu postaw proekologicznych
  • Metody i formy pracy w edukacji przyrodniczo-leśnej
  • Lekcja przyrody w terenie
  • Ścieżki dydaktyczne
  • Zasady opracowywania przewodników po ścieżkach dydaktycznych
  • Ośrodki edukacji przyrodniczo-leśnej
  • Edukacja przyrodniczo-leśna i niepełnosprawni
  • Edukacja przyrodniczo-leśna w Lasach Państwowych
  • Adresy ośrodków edukacji