+48 61 624 37 96

Ochrona lasu - wybrane problemy historyczne i współczesne

Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Ochrona lasu - wybrane problemy historyczne i współczesne
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: UP Poznań
Rok wydania: 2012
Liczba stron:                     
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7160-669-4
47,90 zł
(Cena netto: 45,62 zł)

   Pin it

"Ochrona lasu - wybrane problemy histryczne i współczesne" to publikacja dedykowana profesorowi dr hab. Jackowi Michalskiemu. Opracowania poświęcone jest różnorodnym problemom ochrony lasu. Oprócz treści merytorycznych zawiera również wiele wątków osobistych, związanych z działalnością naukową i dydaktyczną prof. Michalskiego.

 

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE - Andrzej Mazur

JUBILEUSZ URODZIN PROFESORA JACKA MICHALSKIEGO

 • Działalność organizacyjna i dydaktyczna Profesora Jacka Michalskiego - Ignacy Korczyński, Lesław Łabudzki
 • Osiągnięcia naukowe Profesora Jacka Michalskiego - Jerzy R. Starzyk
 • Zestawienie wybranych publikacji Profesora Jacka Michalskiego  - Katarzyna Erdmann, Danuta Szczepańska-Przybył
 • Palearktyczne ogłodki (Scolytus sp.) w kolekcji Profesora Jacka Michalskiego - Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński
 • Druga pasja Profesora - Tomasz M. Sobalak
 • Podziękowania  - Jacek Michalski
 • Ze wspomnień Profesora  - Jacek Michalski

OCHRONA LASU - WYBRANE PROBLEMY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE

 • Antagonistyczne oddziaływania pomiędzy bezkręgowcami a ich patogenami grzybowymi w żerowiskach kambio- i ksylofagów - Stanisław Bałazy
 • Władysław Zamoyski a kornik drukarz, czyli: „co ma piernik do wiatraka"  - Władysław Chałupka
 • Mało znane gatunki motyli jako owady potencjalnie szkodliwe - Artur Chrzanowski
 • Wybrane przykłady wykorzystania GIS w badaniach entomologicznych i praktyce ochrony lasu - Wojciech Grodzki, Marcin Jachym
 • Morfologia kornika drukarczyka (Ips amitinus Eichh.) i zmienność osobnicza populacji w Karkonoszach - Aleksandra Kicińska, Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur
 • Kurovcoviti na smrku v podminkach Ćeska (Znaczenie korników świerka w warunkach Czech) - Milos Knizek, Jan Liska
 • Ochrona lasu na Dolnym Śląsku w latach 1945-2005 - Bernard Konca
 • Wybrane aspekty pozostawiania martwych drzew i ich fragmentów w lesie - Ignacy Korczyński
 • Barczatka syberyjska Dendrolimus superans sibiricus (Tschetverikov, 1908) - rola i znaczenie gospodarcze w lasach środkowej Syberii - Andrzej Łabędzki
 • Badania roztoczy (Acari) towarzyszących kornikom (Scolytinae, Coleoptera) w Polsce - Maciej Skorupski, Jacek Kamczyc, Wojciech Magowski, Anna Wierzbicka