+48 61 624 37 96
Oddziaływanie maszynowych technologii pozyskania i zrywki drewna na wybrane elementy środowiska leśnego

Oddziaływanie maszynowych technologii pozyskania i zrywki drewna na wybrane elementy środowiska leśnego

Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Oddziaływanie maszynowych technologii pozyskania i zrywki drewna na wybrane elementy środowiska leśnego
Autor: Hubert Kawalec
Wydawca: Hubert Kawalec
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 230
Wymiary: 149x210 mm
Okładka miękka
40,50 zł
(Cena netto: 38,57 zł)

   Pin it

W książce "Oddziaływanie maszynowych technologii pozyskania i zrywki drewna na wybrane elementy środowiska leśnego" przedstawiono analizy wpływu pozyskania i zrywki drewna przy użyciu stosowanych w Polsce maszyn wielooperacyjnych i zrywkowych na glebę leśną. Uzyskane wyniki badań mogą być przydatne dla konstruktorów tego typu maszyn, a także dla ich użytkowników.

"Postęp technologiczny dokonuje się w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia. Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że dzięki niemu żyje nam się lżej, wygodniej, bezpieczniej. Wiele dotychczas wykonywanych ręcznie czynności może być dziś zmechanizowane, a rola człowieka w wielu przypadkach sprowadza się do czynnika kontrolującego pracę maszyn, robotów, narzędzi itp. Postęp nie ominął również leśnictwa. Nowoczesna gospodarka leśna w obecnych czasach jest silnie zdominowana przez zmechanizowane procesy pozyskiwania drewna. Podczas, gdy w przeszłości zrywka obywała się małymi i średniej wielkości ciągnikami zrywkowymi, dzisiaj, po stałych szlakach zrywkowych, tworzących sieć komunikacyjną, poruszają się harwestery i forwardery." 

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
1.0. Stan badań
2.0. Cel i zakres pracy
3.0. Hipoteza robocza
4.0. Ogólna charakterystyka zagadnień związanych z pracą
    4.1. Zwięzłość gleby
    4.2. Naturalne czynniki zwiększające ugniecenie gleby
    4.3. Wpływ zagęszczenia na wielkość infiltracji i perkolacji
    4.4. Warunki wzrostu drzew na ugniecionej glebie
5.0. Metodyka badań
    5.1. Przedmiot badań
    5.2. Miejsce badań
    5.3. Aparatura pomiarowa - Penetrograf
    5.4. Pomiar temperatury powietrza i gleby
    5.5. Pomiar wilgotności gleby
    5.6. Metoda pobierania próbek gleby
    5.7. Określenie nacisków jednostkowych badanych maszyn
    5.8. Charakterystyka maszyn
6.0. Wyniki badań
    6.1. Pomiar temperatur
    6.2. Wilgotność gleby
    6.3. Określenie zawartości części szkieletowych
    6.4. Charakterystyka opon
    6.5. Pomiar obciążenia kół
    6.6. Naciski jednostkowe kół
7.0. Zwięzłość gleby
8.0. Analiza statystyczna
9.0. Analiza wyników
10.0. Dyskusja
11.0. Wnioski
Spis rycin
Spis tabel
Literatura
Summary