+48 61 624 37 96
Transport leśny

Transport leśny

Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Transport leśny 
Autor: Marian Kubiak
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu
Rok wydania: 1998, Wydanie II
Liczba stron: 343
Wymiary: 175x245 mm
Okładka twarda
ISBN 83-7160-119-0

Ocena klientów
47,25 zł 42,00 zł
(Cena netto: 40,00 zł )

   Pin it

Transport drewna w gospodarstwie leśnym jest dyscypliną wprowadzoną do programów nauczania wydziałów leśnych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Potrzeba taka wynikała przede wszystkim z dużego postępu technicznego i rangi techniczno-ekonomicznej transportu drewna w całokształcie kosztów i nakładów finansowych na poszczególne działy gospodarstwa leśnego.

Do opracowania nowej wersji podręcznika wykorzystano najnowsze osiągnięcia techniki i technologii transportu. Z drugiej strony, celowo nie wyeliminowano materiału, który stanowić może już historię. Po pierwsze dlatego, że często wraca się do przeszłości i szuka materiałów źródłowych, po drugie, niektóre urządzenia i metody powinny być nadal stosowane w zabiegach pielęgnacyjnych, szczególnie w czyszczeniach późnych i trzebieżach młodszych klas wieku w celu wyeliminowania zrywki wleczonej, powodującej nieodwracalne szkody w pozostającym drzewostanie.

Jeśli książka przyczyni się do wzrostu zainteresowania problemami wywozu, a szczególnie zrywki drewna, i będzie służyć zarówno studentom, jak i pracownikom gospodarstw, to cel stawiany przez autora zostanie osiągnięty.

Ciągły postęp techniczno-technologiczny zmusza do bardziej kompleksowego ujmowania problemów pozyskiwania i transportu drewna, tym bardziej, że te dwie dziedziny tworzą jedną technologiczną całość. Postęp organizacyjno-techniczny w użytkowaniu lasu zatarł granicę podziału, jaka istniała pomiędzy procesami technologicznymi pozyskiwania drewna a jego transportem. Przy obecnym stanie techniki nie sposób już planować rozmiaru produkcji leśnej, nie uwzględniając organizacji, techniki i struktury środków zrywkowo-wywozowych.

Wstęp
1. Wiadomości ogólne
1.1. Rola transportu
1.2. Znaczenie i właściwości transportu leśnego
1.3. Podział i rozwój transportu leśnego w Polsce
1.4. Znaczenie branżowego transportu w Lasach Państwowych
2. Zarys systemów technologicznych pozyskiwania drewna
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ogólne założenia szacunku brakarskiego i manipulacji surowca drzewnego
2.3. Normalizacja i klasyfikacja surowca drzewnego
2.4. Systemy metod pozyskiwania drewna
2.5. Procesy technologiczne pozyskiwania drewna w Polsce
3. Tradycyjne formy transportu leśnego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Transport kolejkami leśnymi
3.3. Transport wodny
3.4. Perspektywy transportu kolejkami leśnymi i transportu wodnego
3.5. Ryzowanie drewna
3.6. Transport konny
4. Transport motorowy
4.1. Wprowadzenie
4.2. Niektóre właściwości trakcyjne pojazdów
5. Zrywka drewna
5.1. Wprowadzenie
5.2. Zrywka przy użyciu ciągników
5.3. Zrywka linowa
5.4. Sposób szacowania szkód po zrywce drewna
6. Wywóz drewna
6.1. Wprowadzenie
6.2. Sprzęt
7. Składnice drewna
7.1. Wprowadzenie
7.2. Ogólne zasady organizowania składnic
7.3. Składnice drewna w Polsce
7.4. Centralne składnice spedycyjno-manipulacyjne
8. Ogólne zasady eksploatacji taboru i organizacji prac transportowych
8.1. Wprowadzenie
8.2. Organizacja transportu leśnego w Polsce
8.3. Obsługi, naprawy i zaplecze techniczne
9. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w transporcie drewna
9.1. Wprowadzenie
9.2. Elementy pracy przewozowej
9.3. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
10. Wybrane problemy ochrony pracy w transporcie drewna
10.1. Wprowadzenie
10.2. Wypadkowość w transporcie drewna
10.3. Hałas w transporcie
10.4. Wpływ drgań na kierowcę
10.5. Produkty spalin pojazdów mechanicznych
10.6. Bezpieczeństwo pracy w transporcie leśnym
Wybrane wielkości fizyczne w układzie jednostek miar SI
Literatura

Ocena 5 na 5! Ocenę dodał(a) Krystian Dodano: 16/02/2012
transakcja przebiegła szybko i sprawnie, polecam

Ocena 5 na 5! Ocenę dodał(a) Monika Dodano: 21/11/2010


Liczba ocen: 2